۵ – آموزش و اجرا

کلیه کارکنانی که با مواد شیمیایی خطرناک در ارتباط هستند باید آموزش‌های لازم را در زمینه خطرات مواد و فرآیندهای مربوطه فراگیرند. طبیعتا بایستی با برگه‌های اطلاعاتی ایمنی مواد (MSDS) آشنا باشند و بتوانند از آنها استفاده کنند. همچنین ضروری است که در به‌کارگیری دستورالعمل‌های عملیاتی، طرح واکنش اضطراری و مجوز کار، آموزش‌های لازم را ببینند. این وظیفه سرپرستان است که مشخص کنند چه کسانی نیاز به آموزش دارند و چه مطالبی باید به آنها آموزش داده شود.

هر فرد درگیر با فرآیند و یا فردی که قرار است در فرآیند جدیدی مشارکت داشته باشد، قبل از اینکه درگیر فرآیند شود باید در مورد اصول کلی فرآیند و آیین نامه های عملیاتی، آموزش های لازم را فرا گیرد. تأکید این آموزش ها باید بر روی خطرات ایمنی و بهداشتی، آیین نامه های اضطراری شامل قطع و شیوه های کاری ایمن باشد.

  • آموزش اولیه

OSHA باور دارد یکی از گام های کلیدی که یک کارفرما جهت برقراری ایمنی کارکنان می تواند بردارد ، بکارگیری یک برنامه آموزشی موثر است. برهمین اساس در برنامه PSM لازم است، هر کارمندی که در حال حاضر در یک فرایند مشغول بکار است یا اخیرا” آغاز بکار کرده، باید درخصوص کلیات فرایند و روش های اجرایی عملیات آن آموزش ببیند. در برنامه آموزشی باید بر خطرات بهداشتی و ایمنی فرایند، عملیات در شرایط اضطراری، توقف های اضطراری و دیگر اقدامات ایمنی که برای وظایف شغلی کارکنان بکار می روند تاکید گردد. آن دسته از کارکنان که از پیش در اجرای برنامه های PSM کارآمد یک فرایند مشارکت داشته اند، ضرورتی ندارد که آموزش های اولیه را بگذرانند. علاوه بر این کارفرما ممکن است بر صورت کتبی تایید نماید که کارکنان دانش، مهارت و توانایی انجام کار و مسئولیت های مشخص شده در روش های اجرایی عملیات را دارند.

  • بازآموزی

اجرای برنامه های بازآموزی باید حداقل هر سه سال یکبار  یا در صورت نیاز در زمان های کوتاهتر برای هر فرد که در کارهای فرایندی مشارکت دارد اجرا گردد، تا اطمینان حاصل گردد که کارکنان از روش های اجرایی عملیات بروز شده آگاه هستند. همچنین کارفرما می بایست با مشورت با کارکنان درگیر در فرآیند، تعداد موارد بارآموزی را مشخص نماید..

  • مستندسازی آموزش ها

کارفرمایان باید مشخص نمایند، آیا کارمندی که در عملیات کار می‌کند آموزش های مورد نیاز مدیریت ایمنی فرآیند را دریافت کرده و فهمیده است. سوابق باید نگهداری بشود و حاوی اطلاعات مربوط به مشخصات فرد آموزش گیرنده و تاریخ آموزش باشد. همچنین باید در سوابق مشخص باشد که کارفرما چگونه کارایی دوره آموزشی و آگاهی کارگر از مطالب دوره را ارزیابی می کند.

 

علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند
psm, rbps , osha , ccps