سوابق کاری

 

 • پروژه های جاری در پیاده سازی سیستم های ایمنی فرایند (PSM) :
 • مدیر پروژه PSM Gap Analysis  (تحلیل شکاف) سیستم “مدیریت ایمنی فرایند” در پتروشیمی تبریز (شرکت آریا ایمن تدبیر)
 • مدرس و مشاور پروژه PSM Gap Analysis و پیاده سازی PSM (سیستم مدیریت ایمنی فرایند) در پتروشیمی امیرکبیر
 • مدرس و مشاور پروژه پیاده سازی PSM (سیستم مدیریت ایمنی فرایند) در پتروشیمی غدیر
 • مشاور و مسئول پروژه مطالعات PSSR در فاز راه اندازی و استارت آپ پتروشیمی لردگان
 • مدرس و مشاور سیستم PSM در هلدینگ پتروشیمی تاپیکو
 • مدرس و مشاور  فاز راه اندازی و استارت آپ  میدان نفت و گاز سروک آذر- مهران
 • پروژه های انجام شده
 •  انجام مطالعات  PSSR راه اندازی و استارت آپ برای پالایشگاه گازی فاز ۱۶-۱۵پارس جنوبی
 • مسئولیت انجام مطالعات  PSSR راه اندازی و استارت آپ برای سکوهای گازی فازهای ۱۲و۱۵و۱۶و۱۷و۱۸و۱۹و۲۰و۲۱
 • مسئول پروژه مطالعات مدیریت ریسک، بر مبنای مدل استراتژیک (SWOT ) برای استارت آپ ده سکوی گازی میدان پارس جنوبی
 • تالیف و تدوین و پیاده سازی طرح های  ICS –  ERP برای پالایشگاه و سکوهای گازی و خطوط لوله پارس جنوبی
 • سمت های اجرایی
 • مدیر HSE در فاز راه اندازی، استارت آپ و بهره برداری پالایشگاه خشکی فاز های ۱۵,۱۶ پارس جنوبی (قرارگاه خاتم، شرکت تسکو)
 • مدیر HSE در فاز پیش راه اندازی پالایشگاه خشکی فاز های ۲۲,۲۴ پارس جنوبی (قرارگاه خاتم، شرکت تسکو)
 • مدیر HSE در فاز راه اندازی، استارت آپ و بهره برداری از سکوهای گازی فازهای ۱۲، ۱۷، ۱۸، ۱۹a,b,c ، ۲۰، ۲۱ پارس جنوبی (شرکت تاسیسات دریایی، شرکت نیلسان کیش)
 • مدیر HSE در فاز پیش راه اندازی، هیدروتست، پیگرانی و… خطوط لوله انتقال گاز زیر دریایی فاز ۱۳ ، فاز  ۱۴ و فاز ۲۴- ۲۲  (شرکت نیلسان کیش)
 • کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی پیامدهای محیطی تولید محصولات و آفت کش ها در فاز راه اندازی و استارت آپ مجتمع پتروشیمی اراک
 • کارشناس ارشد حفاظت زیست محیطی و ایمنی، در فاز راه اندازی و بهره برداری مجتمع تولید آب سنگین اراک
 • کارشناس ارشد ارزیابی ریسک و نظارت بر ایمنی فرایندهای تولید سوخت راکتورهای هسته ای اصفهان  (سوره)
 • مشاوره و نظارت
 •  تولید سوخت از احیاء و  بازیافت پسماندهای انسانی جزیره کیش و عسلویه (هلدینگ غدیر)
 •  ایمن سازی سایت بازیافت مواد زاید جامد جزیره کیش (هلدینگ غدیر)
 •  نصب و  احداث تله کابین و شهربازی دهکده سیب، در دامنه های دماوند (هلدینگ پارسیان)
 •  حمل ونقل مواد سوختی و مواد شیمیایی در خشکی و دریا (شرکت سریر ترابر گواشیر)
 • منتورشیپ کارگاه های آموزشی RCA  و حل مسئله، در رویدادهای استارت آپ ویکند HSE  در ایران

*****

توانایی ها

آموزش، مشاوره و پیاده سازی عناصر سیستم مدیریت ایمنی فرایند  PSM & RBPS

انجام مطالعات PSM Gap Analysis و ارزیابی اولیه و آنالیز شکاف و تعیین کارایی و اثربخشی وضعیت موجود  سیستم های مدیریت  سازمان، جهت ترسیم نقشه راه استقرار

انجام مطالعات SWOT در چارچوب مدیریت استراتژیک و  اتخاذ استراتژِی مناسب برای مدیریت ریسک های سه بخش سازمان (منابع انسانی، تجهیزات و روشها)

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک فرایندهای پیش راه اندازی، راه اندازی و استارت آپ با استفاده از تکنیکهای  HAZID, FMEA, JSA

پیاده سازی  PSSR و انجام مطالعات مرتبط با ارزیابی ریسک فرایند و تهیه و تکمیل چک لیستهای لازم برای اجرای “مروری بر ایمنی پیش راه اندازی”

انجام مطالعات و اجرای مدیریت یکپارچگی مکانیکی تجهیزات و دارایی های فیزیکی (Asset Integrity – Mechanical Integrity Management)

ایمن سازی و بهینه سازی فعالیت ها در زمان تعمیرات جزیی و تعمیرات اساسی و ایزولاسیون (Isolation)

طرح ریزی راهکارهای مدیریت در شرایط اضطراری و تدوین طرح جامع مدیریت بحران در صنایع مختلف (ERP)

پیاده سازی سیستمی استاندارد های FEMA در سامانه فرماندهی حوادث (ICS 100….700)

تجزیه و تحلیل و ریشه یابی حوادث ایران و جهان با تکنیکها و رویکرد های مدرن    CCPS & OSHA

تهیه و تولید مدارک مهندسی ایمنی در پروژه های صنعتی (MDR)

آموزش اثر بخش عناصر هر دو مدل سیستم ایمنی فرایند (سوابق تدریس PSM & RBPS)