دوره آموزشی PSSR در شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی، میدان گازی نار و کنگان

مزایای اجرای موثر PSSR عبارتند از :

۱- اطمینان از مطابقت فرایند جاری با نقشه ها و مشخصات دستگاههایی که نصب شده اند.

۲- درک صحیح در زمینه بهداشتی ، ایمنی و محیط زیستی از مواد شیمیایی که در فرایند مورد استفاده قرار میگیرند.

۳- آموزش درست پرسنلی که برای بازدید، تست ، تعمیر و نگهداری و راه اندازی مشخص می شوند.

۴- به روز رسانی و بازنگری دستورالعمل های راه اندازی و همچنین ایمنی فرایند.

۵- در زمان وقوع حادثه ، به علت یگانگی در بایگانی اسناد و مدارک مربوط به PSSR و مشخص شدن مسئولیت ها می توان علت وقوع حادثه را مشخص و فعالیت های انجام نشده ای که باعث وقوع حادثه شده اند را معین نمود.

۶- اطمینان از اجرای درست استانداردها و صحت محاسبات مهندسی

۷- اطمینان از رعایت الزامات قانونی برای مدیریت تغییرات (MOC)

۸- اطمینان از رعایت الزامات سیستم مدیریت کیفیت (QMS)

۹- انجام PSSR این فرصت را به افراد می دهد تا واحد فرایندی را از فاز ساخت و ساز (Construction) به فاز راه اندازی و بهره برداری منتقل نمایند.

 

سر فصل دوره “مروری بر ایمنی پیش از راه اندازی و استارت آپ (PSSR)

آشنایی با فازهای یک پروژه و مخاطرات فازهای راه اندازی و استارت آپ
شناسایی خطرات فعالیتهای راه اندازی با تکنیک JSA/ HAZID و آموزش دادن خطرات و اقدامات به پرسنل

الزامات قانونی و استانداردهای لازم برای راه اندازی و استارت آپ ایمن واحد

مدیریت ایمنی فرایند (PSM) و جایگاه  PSSR  در آن

‌  کاربرد مطالعات PSSR در سیستم های فرایندی

نیازمندیهای مطالعات PSSR
روش اجرایی اصولی مطالعات PSSR
نگاهی به دستورالعمل های PSSR موجود در صنایع مختلف
ورودی ها، جلسات، تیم مطالعه و هماهنگی های مورد نیاز مطالعات

روش های راهبری مطالعات PSSR و فرمت کاربرگ ها و چک لیستهای PSSR
آشنایی با Practice Best شرکتهای بزرگ در زمینه انواع روش های اجرایی و چک لیست ها

رفتار شناسی گازها و سیالات پرخطر (N2, H2S, LEL, ) و مقابله با نشت گاز (CASCADE, BA, ESCAPE Mask)
ماهیت حوادث فرایندی در فاز راه اندازی و بررسی حوادث واقعی منجر به فوت در پارس جنوبی