دوره آموزشی PSSR در شرکت نفت و گاز شرق، میدان گازی سرخس

همیشه در طرح های افزایش و توسعه تولید و یا پیش از راه اندازی واحدهای جدید، این نگرانی وجود دارد که آیا موردی خطرناک وحادثه ساز وجودارد که نادیده گرفته شده و کلا چه رویه ای بایستی اتخاذشود تا راه اندازی ایمن باشد.

ساده ترین تعریف ازPre Startup Safety Review ، بازنگری رسمی و چک نمودن نهایی یک واحد فرایندی قبل از راه اندازی است تا مدیریت یک سازمان از اینکه واحد آماده راه اندازی است اطمینان حاصل نماید.

در ایالات متحده ،اجرای PSSR برای کلیه تغییراتی که در فرایند و دستورالعمل ها صورت می پذیرد الزامی است و در بخش ۱۲ از مدیریت ایمنی فرایند (PSM) بر این نکته تاکید شده است. اجرای موثر PSSR درست مانند چک کردن چتر نجات قبل از پریدن است .

 

سر فصل دوره “مروری بر ایمنی پیش از راه اندازی و استارت آپ (PSSR)

آشنایی با فازهای یک پروژه و مخاطرات فازهای راه اندازی و استارت آپ
شناسایی خطرات فعالیتهای راه اندازی با تکنیک JSA/ HAZID و آموزش دادن خطرات و اقدامات به پرسنل

الزامات قانونی و استانداردهای لازم برای راه اندازی و استارت آپ ایمن واحد

مدیریت ایمنی فرایند (PSM) و جایگاه  PSSR  در آن

‌  کاربرد مطالعات PSSR در سیستم های فرایندی

نیازمندیهای مطالعات PSSR
روش اجرایی اصولی مطالعات PSSR
نگاهی به دستورالعمل های PSSR موجود در صنایع مختلف
ورودی ها، جلسات، تیم مطالعه و هماهنگی های مورد نیاز مطالعات

روش های راهبری مطالعات PSSR و فرمت کاربرگ ها و چک لیستهای PSSR
آشنایی با Practice Best شرکتهای بزرگ در زمینه انواع روش های اجرایی و چک لیست ها

رفتار شناسی گازها و سیالات پرخطر (N2, H2S, LEL, ) و مقابله با نشت گاز (CASCADE, BA, ESCAPE Mask)
ماهیت حوادث فرایندی در فاز راه اندازی و بررسی حوادث واقعی منجر به فوت در پارس جنوبی