دوره آموزشی PSSR در شرکت نفت و گاز غرب – میدان نفتی چشمه خوش

پس از اجرای برنامه PSSR چگونه می توان تشخیص داد که این برنامه چقدر موثر بوده و قابل اطمینان است؟

۱- تعداد حوادثی که در حین راه اندازی اتفاق می افتند. (تعداد زیاد نشانگر موثر نبودن PSSR است )

۲- تعداد shutdown هایی که بعد از راه اندازی اتفاق می افتند. (تعداد زیاد نشانگر موثر نبودن PSSR است )

۳- یافتن تجهیزاتی که به درستی نصب نشده اند . در صورتی که موارد زیادی از این قبیل قبل از راه اندازی یافت شود نشانگر موثر بودن انجام PSSR است .

۴- تعداد پرسنلی که قبل از راه اندازی آموزش های لازم را می گذرانند. در صورتی که نفرات بیشتری آموزش ببینند نشاندهنده انجام PSSR مطابق برنامه است.

۵- طولانی بودن زمان راه اندازی نشانگر عدم اجرای موثر PSSR است.

۶- میزان محصول غیر منطبق (off spec) یا از دست رفتن مواد خام و خوراک در حین راه اندازی نشانه واضحی برای موثر یا غیر موثر بودن PSSR است.

۷- راه اندازی با تاخیر بدلیل مشکلات یافت شده در PSSR. شمار زیاد این مشکلات نشاندهنده عدم اجرای MOC که پتانسیل خطرات و مشکلات در آن به خوبی دیده نشده است .

۸- تعداد بازنگری هایی که در زمان راه اندازی صورت می پذیرد و در PSSR کشف نشده اند.

۹- تعداد مشکلاتی که در PSSR مشخص شده و در حین و بعد از راه اندازی رفع شده اند . هر چه تعداد بیشتری از مشکلات برطرف شود نشاندهنده حساسیت برنامه PSSR برای پیگیری رفع مشکلات می باشد.

در هر حال استفاده از چک لیست ها می تواند کمک شایانی در اجرای موثر برنامه PSSR نموده و روند راه اندازی واحد را به صورت ایمن پیش ببرد چرا که همه موارد مربوطه به راه اندازی یک واحد فرایندی در چک لیست های استاندارد لحاظ شده است هرچند واحد های فرایندی از نظر خطرات و نوع فرایند با هم متفاوت هستند و می بایست چک لیست ها را بر اساس هر واحد فرایندی تهیه و تنظیم و حتی تغییراتی در آن لحاظ نمود.

 

*********************

سر فصل دوره “مروری بر ایمنی پیش از راه اندازی و استارت آپ (PSSR)

آشنایی با فازهای یک پروژه و مخاطرات فازهای راه اندازی و استارت آپ
شناسایی خطرات فعالیتهای راه اندازی با تکنیک JSA/ HAZID و آموزش دادن خطرات و اقدامات به پرسنل

الزامات قانونی و استانداردهای لازم برای راه اندازی و استارت آپ ایمن واحد

مدیریت ایمنی فرایند (PSM) و جایگاه  PSSR  در آن

‌  کاربرد مطالعات PSSR در سیستم های فرایندی

نیازمندیهای مطالعات PSSR
روش اجرایی اصولی مطالعات PSSR
نگاهی به دستورالعمل های PSSR موجود در صنایع مختلف
ورودی ها، جلسات، تیم مطالعه و هماهنگی های مورد نیاز مطالعات

روش های راهبری مطالعات PSSR و فرمت کاربرگ ها و چک لیستهای PSSR
آشنایی با Practice Best شرکتهای بزرگ در زمینه انواع روش های اجرایی و چک لیست ها

رفتار شناسی گازها و سیالات پرخطر (N2, H2S, LEL, ) و مقابله با نشت گاز (CASCADE, BA, ESCAPE Mask)
ماهیت حوادث فرایندی در فاز راه اندازی و بررسی حوادث واقعی منجر به فوت در پارس جنوبی

دوره اول

 

دوره دوم