زنان ایرانی روی سکوهای نفتی

زنان ایرانی روی سکوهای نفتی

۵ مهندس زن روی سکوهای نفتی دریای خزر و خارک مشغول فعالیت هستند.!!!! جدا درود بر ایشان

بر اساس سیستم جامع نیروی انسانی ۲۳۹ کارمند زن اقماری و ۱۵ هزار خانواده اقماری داریم. بیشتر آن‌ها در مناطقی مانند عسلویه، خارک و کنگان مشغول فعالیت هستند. این افراد فوق‌العاده اقماری را دریافت می‌کنند ولی الزاما در برابر سمت‌های اقماری نیستند.

بزودی تفاهمنامه‌ای با معاونت امور زنان و خانواده و با مشارکت دستگاه‌هایی مانند سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی، نیرو و شهرداری تهران منعقد می‌شود که این تفاهمنامه در قالب یک پروژه درباره دو موضوع بهبود وضعیت کارکنان زن اقماری(کارکنانی که به شکل متناوب دوره های کار و فراغت را برحسب برنامه دور از محل اسکان خود طی می‌کنند.) مناطق عملیاتی و خانواده‌های آنها و همچنین نقش زنان در کاهش مصرف انرژی ،حفظ محیط زیست و مدیریت پسماند است.

بهترین شکل اجرای این پروژه انجام آن با نظارت و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده درقالب بین بخشی و با مشارکت همه دستگاه‌ها و سازمانهای ذیربط است. طرح بهبود وضعیت خانواده‌ها و کارکنان زن اقماری و مناطق عملیاتی فعلا در دست بررسی است و در صورت تصویب و تأمین اعتبار فقط دربرخی مناطق عملیاتی اجرا می‌شود و مجری آن وزارت نفت است.

در طرح پیش بینی شده فرصت‌های توسعه مشارکت اجتماعی در قالب کمک به تشکیل سازمانهای غیر دولتی زنان محلی و برگزاری کارگاههای آموزشهای مهارتی، آموزش‌های فرهنگی و بهداشتی، توسعه تمهیدات ورزشی و تفریحی و فراهم کردن امکانات کمک آموزشی و مشاوره‌ای برای خانواده ها و استفاده از خودیاری محلی برای بهبود شرایط محیط زیست و … پیش‌بینی شده است.

کلمات کلیدی : زنان ایرانی روی سکوهای نفتی ، ایمنی ، خانواده ، سکو ، زنان شاغل ، شیر زنان نفتی ، offahore ، offshore woman