سرفصل دوره تکنیکهای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک های فرایندی (HAZID/JSA)

کد دوره:  ۰۰۰۰۰۰

جایگاه   HAZOP /  HAZID  /  JSA در ارزیابی ریسک، مزایا و توانایی ها

تفاوتها و دامنه کاربرد روش های HAZOP /  HAZID

روش ارزیابی ریسک ها با تکنیک  HAZID بر اساس  ISO 17761

ارزیابی ریسک های عملیات و تستهای پرفشار راه اندازی در دو حوزه:

  1. حوزه تجهیزات و یکپارچگی بین آنها (هوز متناسب با فشار، کابل نگهدارنده بین هوز و نقطه تزریق،  ولو های متناسب با گستره فشار و دبی، رکوردر و ثبات گراف دما و فشار، وجود فشار سنجهای PG & PI ، داشتن PPE)
  2. حوزه پرسنلی و دستور العملهای ایمن (روش ایمن هوز کشی، تخلیه محیط از پرسنل تا پشت اولین حفاظ، افزایش پله ای فشار، تست صابون پس از تثیت هر فشار، صدور پرمیت، زبان رادیویی مشترک، پاکسازی محیط و… )

ارزیابی ریسک های راه اندازی تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار (پمپ، توربین، دیزل، کمپرسور)

ارزیابی ریسک های Mechanical Isolation & Blinding به روش شرکت توتال

ارزیابی ریسک های تست های برقی نظیر Megger Test, High pot و برقدار کردن SUB Station, Switch Room

برگزاری کارگاه عملی و کاربردی

جلسه HAZID راه اندازی میدان نفتی آذر با تیم حرفه ایی ایمن پرتو و شرکتهای جهان پارس و اویکو

جلسه HAZID راه اندازی و استارت آپ با تیم های شرکتهای جهان پارس ،  اویکو و آفتاب ایمن پرتو

جلسه هزاپ برای انتقال گاز سکوی SPD2 از طریق مسیر و خط لوله فاز ۱۹C ، شرکتهای پتروپارس ، تاسیسات دریایی ، پتروپارس ایران و شرکت POGC

جلسه هزاپ راه اندازی سکوی آلفا فاز ۱۹C شرکتهای پتروپارس ، تاسیسات دریایی ، پتروپارس ایران و شرکت POGC

 

برچسب ها:

سرفصل دوره آموزشی HAZID ، کاربرد تکنیک HAZID در راه اندازی، ، HAZOP، PSSR