سرفصل دوره آموزش ایمنی پیش راه اندازی واستارت آپ (PSSR)

کد دوره:  ۲۱۹۰۳۵ 

رئوس مطالب آموزشی دوره آموزشی مروری بر ایمنی پیش راه اندازی ( Pre Start-up Safety Review ( PSSR :

ایمنی فرایند، در فازهای راه اندازی، تعمیرات اساسی و ایزولاسیون

تیم راه اندازی، تیم تعمیرات (آموزش و صلاحیت)

ارزیابی ریسک فعالیتهای راه اندازی و تعمیرات با تکنیک HAZID

چرایی و چگونگی ایجاد مجوز کار هوشمند SIMOPS  +PTW

آشنایی با انواع و درجات ایزولاسیون

ارزیابی ریسک در ایزولاسیون و فاکتورهای موثر بر انتخاب  Blind Flange  &DBBV

روش های کاربردی ایزوله کردن پلنت از پمپ ها، ولوها، مخازن و خطوط لوله

آشنایی با سیستم Lock out – Tag out  لازم برای ایزولاسیون

بررسی لزوم یکپارچگی مکانیکی بین تجهیزاتی مانند فلنج، هوز، کابل، ولو، گیج، رکوردر (Mechanical Integrity)

روش های کاری ایمن برای هوز کشی، تخلیه، حفاظ گذاری، ارتباطات رادیویی، زنجیره سرپرستی ( SOP)

آشنایی با روش های عملی ایمن کردن تستهای پرفشار (Rupture, Hydro Test, Leak Test)

آشنایی با روش اجرایی جلسات تکمیل چک لیست های PSSR  و نقش ICAPS

آشنایی با مدیریت تغییر (MOC) و نقش آن در PSSR

رفتار شناسی گازها و ویژگیهای آنها در زمان استارت آپ (N2, H2S, LEL,UEL )

بررسی حوادث واقعی در تعمیرات و راه اندازی پارس جنوبی (Case Study)

اهداف  و دستاوردهای دوره:

  • شناخت کافی از خطرات پیدا و پنهان فعالیتهای استارت آپ، تعمیرات، راه اندازی مجدد و تستهای پرفشار
  • شناخت مکانیکال سیل، یکپارچکی مکانیکی، مدیریت تغییر و مدیریت حوادث
  • آموزش پیاده کردن سیستم مجوز کار گرم و سیموپس متناسب با فاز پروژه
  • آموزش انتخاب بهترین تکنیک و اجزاء ایزولاسیون و اجرای ایمن جداسازی فیزیکی
  • توانایی کاربردی ایمن کردن فعالیتها و تستهای پرفشار پیش راه اندازی و راه اندازی
  • توانایی پیاده سازی و تکمیل چک لیست های PSSR برای تولید زودهنگام و استارت آپ

 مخاطبان دوره :

  • کارشناسان فنی و سرپرستان دیسیپلین های مکانیک، پایپینگ، ابزاردقیق، پروسس و تعمیرات درگیر در تعمیرات اساسی و راه اندازی
  • روسای واحدها و مسئولین بهره برداری پالایشگاه های نفت و گاز، مجتمع های پتروشیمی، تاسیسات حفاری و استخراج نفت و گاز و نیروگاههای تولید برق
  • کارشناسان و سرپرستان PSM و  HSE