سرفصل روانشناسی در محیط کار اقماری

کد دوره:  MIT-PHS-018 

فلسفه ایجاد مدیریت واحد برای QHSE

تفاوت “مدیریت”  با  “رهبری” در سیستم های  QHSE

تبدیل  آموخته(علم)    به    آموخته اندوخته (فرهنگ)

نگاه اقماری به نظریه عمل نا ایمن در شرایط نا ایمن

اثرات کار و محیط پروژه ای و  اقماری بر Life Style پرسنل و میزان دوری گزینی و جامعه گریزی پرسنل

افسردگی، اضطراب و نگرانی، مثلث پنهان در عوامل حوادث

ارتباط بهداشت روانی کارکنان با وقوع حوادث در پروژهای اقماری Offshore & Onshore

هوش هیجانی مدیریت HSE، راز تغییر در فاکتورهای انسانی

آموزش، ابزار تبدیل ویژگیهای عمومی به ویژگیهای گروهی

نقش و وظایف محدود پدران در تربیت از راه دور فرزندان

کنترل هورمون ها، در بهداشت فردی و شادی خانوادگی

نقش شبکه های اجتماعی در گریز از عواقب منفی پروژه

نگاهی به  تجربیات شرکتهای موفقی مانند تویوتا، دوو، فورد و لاکهید مارتین در سازگار کردن محیط کار  با پرسنل