فایل راهنمای اجرایی PSSR

دانلود فایل PSSR- NIOC‐HSE‐SF‐GU‐۰۰۲-۰۱

این فایل جامع و عالی، از مجموعه راهنماهای عالی و کاربردی منتشر شده توسط مدیریت HSE شرکت ملی نفت ایران میباشد. تهیه کنندگان فایل، آقای مهندس مانی عبداله زاده و
سرکار خانوم مهندس فرشته میراج میباشد که در آذر ماه سال ۱۳۹۴ همراه با نمودارها و پیوستهای مفید، منتشر شد.

مقاله دیگری از ایشان، نیز با همین عنوان PSSR منتشر شد که در همین سایت قرار دادم و میتوانید از  اینجا ، دانلود کنید.

انتشار این فایل، باعث شد تا اختلافات ما با کارفرمای پروژه های راه اندازی و استارت آپ سکوهای گازی پارس جنوبی ، در مورد چگونگی اجرا و تکمیل چک لیستهای تولید شده، برطرف گردد.

تجربه به من نشان داده است که قبل از برگذاری دوره های آموزشی  PSSR  بررسی دقیق نمودارها  و مطالعه این فایل، برای شرکت کنندگان در دوره،  مفید و حتی الزامیست