فایل عالی و جامع راه اندازی یک پالایشگاه گاز

دانلود فایل Commissioning of the refinery

فایل کامل و کاربردی “راه اندازی یک پالایشگاه گاز”، نوشته مهندس حجت نیکخواه کیارش

با احترام ، علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند