فایل زمینه های لازم برای پیش راه اندازی

دانلود فایل Pre-Commissioning phases 20 -21 of South Pars

این فایل کاربردی، مقاله ایست که توسط مهندسین فرهاد نصرالله پور و مهدی ولایتی در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) تهیه و تالیف شده است که تجربیات حاصل از زمینه های لازم برای پیش راه اندازی پالایشگاه گازی فاز ۲۰،۲۱ پارس جنوبی را با کمک نرم افزار و متد راه اندازی شرکت توتال، بیان میکند.

اپرکام (OPERCOM) یک اسم تجاری است که نشان دهنده متدلوژی متناسب سازی شده ای برای راه اندازی پروژه های نفت و گاز می باشد. بهره گیری از این متدلوژی می تواند یک راه اندازی مطمئن و ایمن را در بر داشته باشد، اما برای تحقق این متدلوژی می بایست زمینه های لازم فراهم گردد. این زمینه ها می تواند بسیار متاثر از اخلاق حرفه ای، فرهنگ کاری، توجه به درس آموخته ها، توجه به مستند سازی و ثبت اطلاعات و… در هر کشور باشد.