لیک تست با نیتروژن

دانلود فایل راهنمای تست فشار(POGC-pressure testing)

نشت یابی خطوط لوله و مخازن مواد شیمیایی که در بسیاری از موارد در آن ها مواد آلاینده ی محیط زیست، مواد آتش زا و حتی مواد سمی وجود دارد از اهمیت به سزایی برخوردارند. بدیهی است که وجود نشتی از این خطوط، می تواند خطرات فراوانی ایجاد نماید.

به طور کلی نتایج منفی وجود نشتی در لاین ها عبارتند از :

-آلودگی محیط زیست.

-ایجاد مسمومیت .

– انفجار.

– هدر رفتن مواد ارزشمند.

– هزینه های تمیز کردن محیط زیست.

– هزینه های تعمیر و تعویض خطوط لوله.

– اتلاف وقت و جرایم احتمالی قانونی.

بنابراین وجود این عوامل انگیزه ی کافی برای رفع چنین مشکلی ایجاد می کنند.

قبل از ورود سیال گاز و نفت به سیستم ابتدا میبایست عواملی که باعث نشتی میشوند شناسایی و رفع گردند. بطور کلی این عوامل عبارتند از فرسودگی و خوردگی لوله ها و مخازن، عوامل محیطی، خسارت های عمدی و سهوی، اجرای خارج از محدوده ی طراحی در واحد های تازه تاسیس، نشتی ناشی از محکم نبودن اتصالات و یا نامناسب بودن نشت بند ها. به همین منظور ابتدا محل های مورد نظر را توسط چسب های نواری پوشانده و با استفاده از کمپرسورهای سیار و اعمال هوای فشرده و یا در صورت انطباق با سیستم ، تزریق آب در محدوده فشار عملیاتی سیستم را تحت فشار قرار میدهند که در اثر افزایش فشار هوای فشرده محل های نشت با پاره شدن نوار چسب و تولید صدا مشخص میگردند. در این شرایط بهتر است جهت شناسایی محلهای نشت از ماده آب و صابون استفاده کرده و با ایجاد سوراخ بروی نوارچسب از وجود نشت مطلع گشته و آن را رفع نمود. ( در صورتی که از سیال آب جهت نشت یابی استفاده میگردد، با دقت در قسمت های زیر اتصالات میتوان به محل های نشت پی برد). همچنین بصورت تجربی و متعاقب پرج خطوط لوله با اعمال فشار توسط سیال گاز مصرفی کارخانه میتوان محل های نشت را شناسایی کرده و نسبت به رفع آنها اقدام نمود. بکار گیری صحیح این روش ها ما را در راه اندازی ایمن واحد بسیار یاری می نماید.

برای داشتن لیک تست ایمن نکات زیر را چک کنید:

 • مجوز کار تهیه شده است
 • شیرهای ایمنی فشار PSV در سرویس است. (در صورت عدم وجود PSV اصلی ، از ولو جایگزین موقت با همان مشخصات استفاده شده است).
 • خروجی شیر اطمینان در فضای ایمن و دور از حضور نفرات تعبیه شده است و محدوده آن با نوار خطر مشخص شود.
 • سه فشار سنج کالیبره شده در سه مکان قابل دسترس نصب شده است یکی به عنوان فشار سنج تست در Upstream سیستم و دومی به عنوان مبنای مقایسه و سومین فشار سنج در Downstream  سیستم.
 • در صورتی که در محدوده انتهایی یا مرزی تست شیر اتوماتیک قرار دارد ، مکانیزم اتوماتیک آن غیر فعال است.( تا از باز شدن ناگهانی شیر پیش گیری بعمل آید.)
 • شلنگ اتصال بین سیستم تزریق نیتروژن و سیستم تحت تست شلنگ ۷۰۰ بار و متناسب با فشار سیال است.
 • در طول مسیر و در هر ۲ متر شلنگ تست با بست محکم Hose Restrain یا کابل مخصوص مهار شده است
 • سیستم تزریق نیتروژن شامل پمپ و اواپراتورEvaporator به فشار سنج مجهز است و همچنین بوسیله یک شیر ایمنی فشار PSV  که بر روی ۱۲۵ بار تنظیم شده است محافظت شود.( برای تست خط های سرچاه این عدد ۳۰۰ بار می باشد.)
 • در طول مدت تست اطمینان حاصل کنید که ارتباط کلامی و رادیویی بین اپراتور تست و اپراتور دستگاه تزریق کاملا شفاف ، گویا و قابل شنیدار است.
 • محدوده تست می بایست توسط نوار خطر و اعلان های خطر تست فشار قوی کاملا مشخص گردد.
 • تمامی اتصالات تیوبی و اتصالات Drain / Vent شیرآلات از نظر محکم بودن چک شود.
 • نیتروژن مایع به دلیل نقطه تبخیر پایین در صورت تماس با اعضا بدن باعث انجماد فوری و قطع عضو یا مرگ می شود ، محدوده پکیج تزریق نیتروژن خالی از نفرات باشد (به جز اپراتور دستگاه)
 • در زمان استارت پمپ، همه افراد پشت سنگز باشند.
 • برای رسیدن به فشار لازم، بایستی در چهار مرحله این فشار را بالا برد و هر بار با تامل تست صابون انجام گردد.
 • در پایان تست ، فشار سیستم تخلیه شود.
 • تخلیه فشار از پایین دست شیرهای یک طرفه باشد تا اطمینان حاصل شود که فشار به صورت کامل تخلیه شده است.
 • همواره به یاد داشته باشید ، نیتروژن به دلیل جایگزینی با اکسیژن هوا باعث خفگی می شود از اینرو قاتل خاموش است، تخلیه نیتروژن می بایست در محیطی باز و خالی از نفرات باشد.
 • مجوز کار بسته شود.

 

*****************

علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند