۷ – مروری بر ایمنی پیش راه اندازی

مروری بر ایمنی پیش راه اندازی:

ابراری در دست کارفرماست که باید برای تأسیسات جدید یا تغییر یافته ( به میزانی که نیاز به تغییر اطلاعات ایمنی فرآیند می باشد) این بررسی “ایمنی قبل از راه اندازی” را انجام دهد.

ضروری است دستورالعمل‌های راه‌اندازی و عملیاتی مورد ارزیابی کامل قرار گیرند تا انتقال به فاز عادی عملیات به‌طور ایمن انجام شود. در فرآیندهای موجود که برای تغییرات لازم متوقف می‌شوند، هرگونه تغییری (به غیر از جایگزینی) باید مطابق با دستورالعمل‌های مدیریت تغییرات صورت گیرد.

لازم است که همواره برای تاسیسات جدید و تاسیساتی که تغییرات عمده در اطلاعات ایمنی فرآیند آنها صورت گرفته است، عملیات بازنگری ایمنی قبل از راه‌اندازی آنها به عمل آید

بررسی ایمنی پیش از شروع می بایست قبل از ورود یک ماده شیمیایی خطرناک به فرآیند انجام شده و تأکید کند که :

  • هر یک از کارکنان درگیر در عملیات آموزش های لازم و کامل را دریافت کرده است.
  • تجهیزات و ساختار مطابق با ویژگی های طراحی می باشد.
  • آیین نامه های عملیاتی، ایمنی، تعمیر و نگهداری و شرایط اضطراری در حد کفایت و در محل خود قرار دارد.
  • آنالیز خطرات فرایند (PHA) برای تاسیسات جدید انجام شده و توصیه های ایمنی قبل از شروع کار، بازنگری یا اجرا شده است. برای تأسیسات جدید، برنامه تجزیه و تحلیل خطرات فرآیندی اجرا شده و در تغییرات رخ داده الزامات “مدیریت تغییر” لحاظ شده است.
  • ساخت دستگاه‌های فرآیند مطابق با مشخصات طراحی است.
  • دستورالعمل‌های ایمنی، عملیات، تعمیر و نگهداری و واکنش اضطراری برقرار و کافی می‌باشد.
  • تاسیسات تغییر یافته، شرایط موجود در دستورالعمل‌های مدیریت تغییرات را برآورده می‌سازند.
  • افراد آموزش‌های کامل را در رابطه با عملیات فرآیند فرا گرفته‌اند.

************

همیشه در طرح های افزایش و توسعه تولید و یا پیش از راه اندازی واحدهای جدید، این نگرانی وجود دارد که آیا موردی خطرناک وحادثه ساز وجودارد که نادیده گرفته شده و کلا چه رویه ای بایستی اتخاذشود تا راه اندازی ایمن باشد.

ساده ترین تعریف ازPre Startup Safety Review ، بازنگری رسمی و چک نمودن نهایی یک واحد فرایندی قبل از راه اندازی است تا مدیریت یک سازمان از اینکه واحد آماده راه اندازی است اطمینان حاصل نماید.

در ایالات متحده ،اجرای PSSR برای کلیه تغییراتی که در فرایند و دستورالعمل ها صورت می پذیرد الزامی است و در بخش ۱۲ از مدیریت ایمنی فرایند (PSM) بر این نکته تاکید شده است. اجرای موثر PSSR درست مانند  چک کردن چتر نجات قبل از پریدن است .

مزایای اجرای موثر PSSR عبارتند از :

۱- اطمینان از مطابقت فرایند جاری با نقشه ها و مشخصات دستگاههایی که نصب شده اند.

۲- درک صحیح در زمینه بهداشتی ، ایمنی و محیط زیستی از مواد شیمیایی که در فرایند مورد استفاده قرار میگیرند.

۳- آموزش درست پرسنلی که برای بازدید، تست ، تعمیر و نگهداری و راه اندازی مشخص می شوند.

۴- به روز رسانی و بازنگری دستورالعمل های راه اندازی و همچنین ایمنی فرایند.

۵- در زمان وقوع حادثه ، به علت یگانگی در بایگانی اسناد و مدارک مربوط به PSSR و مشخص شدن مسئولیت ها می توان علت وقوع حادثه را مشخص و فعالیت های انجام نشده ای که باعث وقوع حادثه شده اند را معین نمود.

۶- اطمینان از اجرای درست استانداردها و صحت محاسبات مهندسی

۷- اطمینان از رعایت الزامات قانونی برای مدیریت تغییرات (MOC)

۸- اطمینان از رعایت الزامات سیستم مدیریت کیفیت (QMS)

۹- انجام PSSR این فرصت را به افراد می دهد تا واحد فرایندی را از فاز ساخت و ساز (Construction) به فاز راه اندازی و بهره برداری منتقل نمایند.

مراحل اجرای موثر PSSR را می توان به صورت زیر تقسیم بندی نمود:

مرحله اول: آموزش کلیه نیرو های درگیر در جهت آشنایی آنها نسبت به PSSR وظایف خود در قبال اجرای موثر PSSR

مرحله دوم : مشخص نمودن تغییری که می بایست PSSRجهت آن صورت پذیرد.

مرحله سوم: مشخص نمودن نوع PSSR ی که می باست انجام پذیرد ( ساده با فرمت کلی یا پیچیده با فرمتی که جزئیات را شامل می شود)

مرحله چهارم: تعیین تیم PSSR

این تیم می بایست شامل ، رهبر تیم ، رئیس واحد و یا جانشین وی ، مهندسی فرایند ، کنترل فرایند ، سوپروایزر فرایند ، اپراتور فرایند که دانش و مهارت کافی نسبت به فرایند داشته باشد، مهندس مکانیک و نماینده ایمنی می باشد.

مرحله پنجم : تکمیل اسناد و مدارک مربوط به PSSR

مرحله ششم : پیگیری در جهت رفع موارد مطرح شده در PSSR

مرحله هفتم : بهبود مستمر در اجرای PSSR با توجه به سوابق انجام PSSR های موفق

اما چگونه می توان تشخیص داد که برنامه PSSR انجام شده کاملا موثر بوده و قابل اطمینان است .

۱- تعداد حوادثی که در حین راه اندازی اتفاق می افتند. (تعداد زیاد نشانگر موثر نبودن PSSR است )

۲- تعداد shutdown هایی که بعد از راه اندازی اتفاق می افتند. (تعداد زیاد نشانگر موثر نبودن PSSR است )

۳- یافتن تجهیزاتی که به درستی نصب نشده اند . در صورتی که موارد زیادی از این قبیل قبل از راه اندازی یافت شود نشانگر موثر بودن انجام PSSR است .

۴- تعداد پرسنلی که قبل از راه اندازی آموزش های لازم را می گذرانند. در صورتی که نفرات بیشتری آموزش ببینند نشاندهنده انجام PSSR مطابق برنامه است.

۵- طولانی بودن زمان راه اندازی نشانگر عدم اجرای موثر PSSR است.

۶- میزان محصول غیر منطبق (off spec) یا از دست رفتن مواد خام و خوراک در حین راه اندازی نشانه واضحی برای موثر یا غیر موثر بودن PSSR است.

۷- راه اندازی با تاخیر بدلیل مشکلات یافت شده در PSSR. شمار زیاد این مشکلات نشاندهنده عدم اجرای MOC که پتانسیل خطرات و مشکلات در آن به خوبی دیده نشده است .

۸- تعداد بازنگری هایی که در زمان راه اندازی صورت می پذیرد و در PSSR کشف نشده اند.

۹- تعداد مشکلاتی که در PSSR مشخص شده و در حین و بعد از راه اندازی رفع شده اند . هر چه تعداد بیشتری از مشکلات برطرف شود نشاندهنده حساسیت برنامه PSSR برای پیگیری رفع مشکلات می باشد.

در هر حال استفاده از چک لیست ها می تواند کمک شایانی در اجرای موثر برنامه PSSR نموده و روند راه اندازی واحد را به صورت ایمن پیش ببرد چرا که همه موارد مربوطه به راه اندازی یک واحد فرایندی در چک لیست های استاندارد لحاظ شده است هرچند واحد های فرایندی از نظر خطرات و نوع فرایند با هم متفاوت هستند و می بایست چک لیست ها را بر اساس هر واحد فرایندی تهیه و تنظیم و حتی تغییراتی در آن لحاظ نمود.

در آخر هم بهترین فایل موجود برای PSSR  رو براتون میذارم که دانلودش کنین و بخونین.

PSSR- NIOC‐HSE‐SF‐GU‐۰۰۲-۰۱

با احترام ، علی رضایی. مشاور و مدرس اجرای مطالعات  PSSR  در چندین پروژه نفت و گاز