مقاله ایمنی در زمان راه اندازی، تعمیرات و ایزولاسیون

Isolation

مقاله نکاتی پیرامون ایزولاسیون در زمان تعمیرات و راه اندازی

*********************

فازهای تعمیرات و راه اندازی، اغلب از مهمترین و خطرناک‌ترین فازهای چرخه‌ی عمر یک پروژه‌ی فرایندی می باشند. مدتهاست که شرکت‌های صنعتی پیشرو دریافته اند که مشکلات مربوط به فاز راه‌اندازی کمتر از حد واقعی تخمین زده می‌شود و امروزه اغلب آن‌ها در پی یافتن راه‌حل‌هایی برای کاهش خطرات و مشکلات ناشی از اولین برق دار شدن و ورود اولین بار گازها و سیالات به تجهیزات و مخازن فرایندی و آغاز واکنش های شیمیایی یا پلیمری هستند.

برای کنترل عملیات و داشتن تعمیرات یا راه‌اندازی ایمن، برنامه‌ریزی دقیق و منصفانه از الزامات اولیه به شمار می‌رود. داشتن استراتژی مشخص برای انجام و اتمام تعمیرات و برنامه زمان بندی دقیق برای راه‌اندازی و استارت‌آپ، می‌تواند ضمن مدیریت هزینه ها، تضمین کننده سلامت فرایند و پرسنل نیز باشد. درجه و میزان پیاده‌سازی این برنامه‌ها به سایز واحد و طبیعت پروسسی آن بر‌می‌گردد.

برچسب ها  :

مقاله ایمنی در زمان راه اندازی، تعمیرات و ایزولاسیون، ایمنی در زمان راه اندازی، ایمنی در زمان تعمیرات ، ایمنی در ایزولاسیون ، جداسازی ایمن ، ایمنی در زمان اورهال, safe isolation , overhall safety