فایل مقدمه ای بر دوره های کاری پیش راه اندازی و راه اندازی

دانلود فایل Introduction to the Commissioning of the refinery

فایل مفیدی از دوره های کاری پیش راه اندازی و راه اندازی و استارت آپ پالایشگاه تا تحویل دهی به کارفرما

بعد از عملیات ساخت و نصب تجهیزات، اعم از تجهیزات مکانیکی، برقی، ابزار دقیق و پایپینگ، فعالیت راه اندازی که شامل دو بخش پیش راه اندازی و
راه اندازی است، شروع میگردد.

علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند