شرکت مدبران ایمن تدبیر

 قبل از اینکه اروپایی ها، استرالیا را کشف کنند، کسی تصورش را هم نمیکرد که قوهایی به رنگی غیر از سفید وجود داشته باشند. اما با کشف استرالیا قوهای سیاه در آنجا دیده شدند و ما در باورهای خویش تجدید نظر کردیم. دیدن نخستین قوى سیاه براى چند پرنده‌شناس باید شگفتى جالبى بوده باشد؛ اما اهمیت داستان در این نیست. اهمیت داستان در این است که شکنندگى دانش ما را نمایان کرد و نشان داد آموختن ما از تجربیات و مشاهدات با چه محدودیت‌هاى شدیدى روبه‌روست.

منطق قوی سیاه، موجب می شود نادانسته های ما نقشی بس بزرگ تر از دانسته های ما داشته باشند. قوی سیاه می تواند رویدادی منفی مثل یازده سپتامبر یا بحرانی همچون پلاسکو و یا آتش  سوزی یک پتروشیمی باشد و یا رویدادی مانند گسترش اینترنت. پیام اصلی این نظریه اینست که در محیط های کاری پیچیده خود، منتظر قوهای سیاه هم باشیم. همه قوها سفید نیستند.

******

بیش از بیست سال از پیاده کردن انواع سیستم های مدیریتی و مراقبتی مانند  HSE-MS  و یا سیستم های یکپارچه  IMS و یا مدل تعالی TQM میگذرد، اما ما نتوانسته ایم از وقوع حوادث مشابه در صنایع فرایندی جلوگیری کنیم.

مشکل ندیدن قوهای سیاه در آسمان صنعت، ناشی از ناتوانی تکنیکهای کلاسیک ارزیابی ریسک است یا از کارامد نبودن سیستم های ایمنی پیاده شده فعلی ما مانند HSE-MS , ISO و….!!!!؟

جالب است که از میان تمام سیستم های مدیریت، که در سراسر دنیا بصورت داوطلبانه پیاده میشوند، فقط مدل “مدیریت ایمنی فرایند”است که توسط یک سازمان ملی و فدرالی آمریکا (OSHA) ارائه شده و اجرای آن هم، الزامی شده است.

پس چرا ما در دو دهه قبل در ایران، به سمت سیستم هایی رفتیم که الزامی نبودند و با این همه صنایع فرایندی نفت و گاز و پتروشیمی، از مدل مدیریت ایمنی فرایند غافل ماندیم؟

   

شرکت مدبران ایمن تد بیر، در سال ۱۳۹۵ و در راستای توسعه برنامه های مدیریت ایمنی فرایند و کاهش حوادث و خسارت ها  PSM برای انواع شرکت ها در صنایع فرآیندی، ثبت و شروع به کار نمود، ‌اگرچه تجربه کاری مدیران و همکاران این شرکت به بیش از دو دهه قبل باز میگردد و در صنایع مختلف هسته ایی، پتروشیمی، پالایشگاهی و سکوهای گازی دریایی تجربه دارند.

تیم اجرایی این شرکت، درک کاملی از الزامات نظارتی قابل اجرا، همراه با رویکردی اثبات شده و مدرن برای پرداختن به المانها و عناصر سیستم PSM را ارائه می دهد.

شرکت مدبران ایمن تدبیر، می تواند به شرکت ها کمک کند تا نسخه بومی و سازگاری از برنامه PSM ایجاد کنند و یا برنامه ها و سیستم های موجود خود را اصلاح کنند تا موثر و کارا باشد و به مدیریت شرکت،‌ کمک کند تا اطمینان حاصل کند که الزامات نظارتی لازم برآورده می شود.

 

تجربه به ما میگوید که توجه به عناصر دارای رویکرد پیشگیرانه، مهمتر از توجه به اقدامات کنترلی و کاهش دهنده پیامدهای حوادث است:

شرکتهایی که با استفاده از ابزارهای نگهداشت، بازرسی، پایش، مراقبت و با آموزش همه پرسنل فنی خود، از نشت مواد و وقوع آتش در خطوط و مخازن جلوگیری میکنند، خطرات را مدیریت میکنند.

اما شرکتهایی که فقط آتش نشان خود را آموزش میدهند تا آتش خطوط و مخازن را درست مهار کنند، حوادث خود را مدیریت میکنند.

انتخاب با ماست.

با احترام

علی رضایی، مدرس و مشاور سیستم های مدیریت ایمنی فرایند

مدیر و مسئول شرکت مدبران ایمن تدبیر

این شرکت آمادگی دارد خدمات مهندسی و مشاوره ای را با بهترین ین کیفیت به شرکت های صنعتی ارائه نماید.