انواع فلنج در راه اندازی

۱ فلنج با سطح ساده (Flat Face) :

در این نوع فلنجها سطح یک فلنج که باید در مقابل سطح فلنج دیگر قرار گیرد صاف می باشد . معمولا فلنجهای چدنی و یا فولادی که در فشارهای کم کاربرد دارند از این نوع ساخته می شوند.

۲- فلنج با سطح برجسته (Raised Face) :

در این نوع فلنجها سطح فلنج که درمقابل فلنج دیگر قرارگرفته و بر روی آن لایی قرار داده می شود و نسبت به سطح کلی فلنج برجسته تر ساخته می شود .

بر اساس استاندارد مقدار برجستگی درتمام اندازه ها برای کلاسهای ۱۵۰و ۳۰۰ برابر ۱٫۶ میلیمتر وکلاسهای بالاتر برابر ۶٫۴ میلیمتر می باشد.

قسمت برجسته ممکن است کاملا صیقلی (Smooth Finish) و  یا دارای  شیار (Serrated Finish) باشد واین شیارها یا بصورت هم مرکز ویا حلزونی می باشد که روش ساخت آن در استاندارد (mss-sp-6) مشخص گردیده است (معمولا عمق شیارها ۰٫۴میلیمتر وفاصله آن از هم ۰٫۸ میلیمتر می باشد

 

۳-فلنج نر وماده (Male & Female) :

صفحه این نوع فلنجها که بصورت جفت وجود دارد یکی دارای برامدگی (به ارتفاع ۶٫۴ میلیمتر) و دیگری تو رفتگی (به عمق ۵ میلیمتر می باشد).

 

۴- فلنج با صفحه دارای زبانه و شیاردار (Tongue & Groove Facing) :

این نوع فلنج نیز بصورت جفت وجود دارد و همانند فلنج نر و ماده بوده با این تفاوت که قطر داخلی زبانه و شیار تا سوراخ فلنج (مسیر جریان) ادامه ندارد و بنابراین لایی (gasket) را روی قطر داخلی و خارجی خود نگه می دارد و همین باعث می شود لایی (gasket) از خوردگی و فرسودگی محفوظ بماند. ساختمان زبانه و شیار مینیمم سطح لایی نوع مسطح را ایجاب می کند و بنابراین تحت فشار پیچها کمترین بار و ماکزیمم راندمان اتصالی (joint efficiency) ممکنه برای لائیهای مسطح را خواهد داشت. دراین نوع اتصال میزان برامدگی زبانه ۶٫۴میلیمتر و میزان عمق شیار برابر ۵میلیمتر می باشد.

کلاس فلنجها

فلنجها بسته به نوع جنس و متناسب با فشاری که تحمل می کنند به کلاسهای مختلف تقسیم می گردند:

۱- رده بندی فشار مطابق استاندارد ANSI B16.34 :

مطابق این استاندارد فلنجهای فولادی و آلیاژهای آن به کلاسهای ۱۵۰-۳۰۰-۴۰۰-۶۰۰-۹۰۰-۱۵۰۰-۲۵۰۰ تقسیم بندی می شوند که این اعداد ماکزیمم فشار بر حسب PSI بوده که فلنجها در حداکثر دمای مجاز میتوانند تحمل کنند و معمولا فشار کارکرد حدود ۲٫۴ برابر اعداد فوق می باشد. (رابطه فشار با دما برای جنسهای مختلف در استاندارد فوق مشخص گردیده است)

۲- رده بندی فشار مطابق استاندارد ISO :

در این استاندارد فشار تحمل فلنجهای فولادی و آلیاژهای آن با PN نشان داده شده که این نشان دهنده فشار اسمی بر حسب BAR می باشد . بعنوان مثال PN30 یعنی فشار کارکرد فلنج ۳۰بار می باشد.

۳- رده بندی فشار براساس استاندارد ( API (6A-6B-6BX :

این نوع فلنجها دارای تحمل فشار بیشتری نسبت به فلنجهای گروه ANSI بوده و به کلاسهای ۵۰۰۰-۳۰۰۰-۲۰۰۰-۱۵۰۰۰-۱۰۰۰۰ رده بندی می گردند.

*************

با احترام ، علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند