سرفصل دوره ایمنی حمل و نقل و بارگیری و تخلیه مواد شیمیایی

کد دوره: ۲۱۰۰۷     اصول بهداشت، ایمنی و محیط زیست در بارگیری و حمل و نقل زمینی

 

۱-انواع خودروهای حمل و نقل و مشخصات آنها

۱-۱-مخزن دار ثابت۱-۲-تریلرها

۲-مقررات ایمنی در حمل و نقل زمینی

۲-۱-اتصال به زمین۲-۲-بازرسی از وسایل نقلیه و مخازن آن۲-۳-وسائل اطفاء حریق

۳-قوانین حمل و نقل مواد

۳-۱-برچسب گذاری و علامتگذاری محموله۳-۲-نصب علائم هشداردهنده۳-۳-بارنامه حمل و نقل۳-۴-آیین نامه اجرایی حمل و نقل مواد خطرناک (مصوبه هیات وزیران)

۴- اصول زیست محیطی حمل و نقل زائدات

۴-۱-مقررات حمل و نقل مواد زائد۴-۲-دستورالعملهای صنعت نفت در حمل و نقل زائدات

۵- شرایط اضطراری

۵-۱-تعریف شرایط اضطراری۵-۲-پیامدهای ناشی از حوادث از لحاظ ایمنی، بهداشت و محیط زیست۵-۳-نحوه واکنش در شرایط اضطراری ۵-۴-آشنایی با پروتکل مربوط به همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت در موارد اضطراری(کویت ۱۹۸۷)

 

*** مزیت های کاربردی دوره :

نمایش تصاویر و فیلم های من از بازوهای تخلیه و بارگیری در چندین پتروشیمی و اسکله های عسلویه  و ماهشهر و مقایسه تجهیزات ایمنی لازم برای تخلیه و بارگیری تانکرها و کشتی های حمل بنزین، نفت خام،  LPG ، LNG  ، میعانات و  …

سایر مباحث کاربردی و تجربی:

مقایسه مزایای اجرای قوانین HAZWOPER – EPA- OSHA    و      NFPA 471- NFPA 472- NFPA 473

شرح سطوح آموزشیNFPA :   آگاهی،  عملیاتی،  مهندسی

طبقه بندی سریع مواد شیمیایی و آلاینده های محیطی

خطرات عدم شناخت مواد شیمیایی و آلاینده های محیطی

MSDS و لوزی خطرات مواد شیمیایی و چگونگی استفاده فوری از آن

اقدامات حفاظتی و روشهای کنترل مواد منتشره در محیط

اشتباهات رایج در برخورد با مواد شیمیایی

محدوده های غلظت تماس با مواد (Exposure Limits)LD, LC, ALARP  ,

اصول اولیه و کاربردی انبارش مواد شیمیایی

مواد ناسازگار با هم و اطلاعات خطرات مخلوط کردن مواد شیمیایی ناسازگار

تفاوت بین سوانح مواد خطرناک و سایر موارد اضطراری

ضرورت برنامه ریزی برای واکنش درسوانح مواد خطرناک