سوابق تدریس

دوره آموزشی مدیریت ایمنی فرایند (PSM)

منطقه ویژه پارس جنوبی  (مجازی)

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی،  SPGC، مدیران ارشد (مجازی)

شرکت نفت و گاز پارس،  POGC، مدیران ارشد (شرکت آفتاب ایمن پرتو)

شرکت نفت و گاز پارس POGC  ، سرپرستان فنی (شرکت آفتاب ایمن پرتو)

پالایشگاههای گازی فاز ۱۶-۱۵، ۲۲-۲۴ ، پرسنل راه اندازی و بهره برداری

سکوهای گازی پارس جنوبی فازهای ۱۶، ۱۷، ۱۸، a,b,c  ۱۹، ۲۰ ، ۲۱

کارشناسان PSM  صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (آفتاب ایمن پرتو)

پایانه های نفتی ماهشهر و بندر امام خمینی(BIK)

اداره بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی(ممیزی  PSM)

شرکت پالایش گاز ایلام

شرکت پتروشیمی امیرکبیر (چندین دوره)

شرکت  پتروشیمی کردستان  (سه دوره)

شرکت  پتروشیمی تبریز

شرکت پتروشیمی اروند

شرکت پتروشیمی خوزستان

شرکت پتروشیمی غدیر (چندین دوره)

شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان

 شرکت پتروشیمی سبلان

شرکت نفت و گاز غرب – ستاد مرکزی کرمانشاه

هلدینگ تاپیکو (سمینار دو  روزه برای مدیران HSE و بهره برداری شرکتهای تابعه)

دانشگاه سمنان، بهره برداری شرکت گاز سمنان و بازرسین اداره کار

شرکت  کنسانتره و گتدله سازی زرند (مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران)

شرکت تولیدی شیمیایی کلران سمنان

شرکت برق منطقه ای اصفهان

                                                                                                         ******

دوره بازبینی ایمنی در فاز راه اندازی و استارت آپ  (PSSR)

سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی – عسلویه

مرکز آموزش  SPGC (پرسنل  HSE طرح های در حال راه اندازی پارس جنوبی)

شرکت ملی پالایش و پخش (مدیران  HSE پالایشگاه های ایران)

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت

شرکت مهندسی و توسعه خطوط لوله گاز

شرکت سروک آذر (میدان نفت و گاز آذر ایلام)

شرکت جهان پارس (میدان نفت و گاز آذر ایلام)

شرکت نیلسان کیش، پرسنل راه اندازی و استارت آپ سکوهای گازی پارس جنوبی

پتروشیمی بندر امام (بیش از ده دوره)

 شرکت پتروشیمی امیرکبیر

شرکت پتروشیمی تحت جمشید پارس عسلویه

شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان

 شرکت پتروشیمی سبلان

 شرکت پتروشیمی لردگان

 شرکت پتروشیمی غدیر

 دانشگاه صنعت نفت آبادان(گروه HSE)

شرکت نفت و گاز غرب – میدان گازی تنگ بیجار

میدان نفت و گاز آذر (شرکت سروک آذر و جهان پارس)- مهران

شرکت نفت و گاز غرب -میدان نفتی چشمه خوش

 شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی – میدان گازی پارسیان، تابناک

شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی – میدان گازی نار و کنگان

شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی – میدان گازی سرخون، بندرعباس

شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی – میدان گازی آهار و دالان

شرکت نفت و گاز شرق – میدان گازی سرخس و خانگیران

پرسنل راه انداز سکوهای گازی پارس جنوبی۱۶ ،۱۷، ،a,c  ۱۹ ، ۲۱،۲۰

                                                                                                         ******

دوره مدیریت تغییرات (MOC) در سیستم  HSE

شرکت پتروشیمی اروند (۲ دوره)

شرکت پتروشیمی پردیس (مجازی)

شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان

مدیران  HSE شرکتهای پتروشیمی زیرمجموعه هلدینگ تاپیکو

کارشناسان راه اندازی سکوهای گازی ۱۶، ۱۷، ۱۸، a,b,c  ۱۹، ۲۰ ، ۲۱

                                                                                                         ******

دوره یکپارچگی مکانیکی در صنعت پتروشیمی

شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان

 شرکت پتروشیمی سبلان

                                                                                                         ******

دوره ایمنی در طراحی و مهندسی                                               شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت  (واحد طراحی و مهندسی)

دوره کنترل فرایندهای بهره برداری                                             پتروشیمی پلیمر کرمانشاه (پرسنل پروسس و بهره برداری)

دوره تجزیه و تحلیل سیستمهای ایمنی و لایه های حفاظتی              پتروشیمی مهاباد (پرسنل و مدیریت آتش نشانی و ایمنی)

دوره ارزیابی کمی ریسک و مدلسازی پیامد                                    پتروشیمی زاگرس (شرکت راهبران پتروشیمی)

دوره ایمنی گازها و ایمنی سیستم تبریدی آمونیاک                          شرکت پارس لین دنون (تولید کننده دنت) (مجازی)

دوره سیستم مجوز کار در فاز راه اندازی (SIMOPS)        تیم های مختلف راه اندازی پالایشگاه فاز ۱۶-۱۵ و سکوهای گازی ۱۶، ۱۷، ۱۸، a,b,c  ۱۹، ۲۰ ، ۲۱

 ******

دوره آموزشی مدیریت بحران

دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه صنعت نفت آبادان، همایش ملی رفتار شناسی حریق تهران، کنفرانس ملی مدیریت بحران در شریان های حیاتی تهران، همایش ملی HSE  نفت و گاز آبادان، سمینار ملی مهندسی ایمنی و سلامت کار تهران، همایش ملی لجستیک در آتش نشانی شیراز،

                                                                                          ******

دوره کارگاهی سامانه فرماندهی رویداد + IAP & PIP  (Incident Command System)       

کارگروه فرماندهی حوادث منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر

شرکت پتروشیمی امیرکبیر (پرسنل و مدیریت آتش نشانی)

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (پرسنل ایمنی، آتش نشانی و بهره برداری)

شرکت پتروشیمی لاله

سازمان آتش نشانی تهران، اداره پیشگیری و آموزش

چندین کارگاه، برای پرسنل HSE & Fire  خشکی و فراساحل پارس جنوبی

 ******

دوره طرح ریزی واکنش در شرایط اضطراری  (ERP) 

کارگاه در همایش ملی HSE  نفت و گاز،‌ دانشگاه صنعت نفت آبادان

نیروگاه حرارتی شهید رجایی قزوین

پرسنل فاز راه اندازی سکوهای گازی پارس جنوبی۱۷، a,c 19، ۲۱، ۲۰

 پرسنل HSE پایانه نفتی بندر امام خمینی(BIK)

کارگاه در کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی

کارگاه در سمینار ملی مهندسی ایمنی و سلامت کار

 ******

دوره تجزیه و تحلیل حوادث برای یافتن علل ریشه ای

منطقه ویژه پارس جنوبی،‌ سامانه آموزش سراسری وزارت نفت (مجازی)

کارگاه تخصصی برتر در پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران- دانشگاه تهران، ۱۳۹۷

پتروشیمی امیرکبیر (پرسنل و مدیریت ایمنی و بحران)

شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان

شرکت پتروشیمی سبلان

دوره آنالیز حوادث فرایندی ناشی از عدم اجرای PSSR                  کنفرانس مدیریت دارایی ها (هتل اسپیناس پالاس تهران )

منتورشیپ کارگاه آموزش RCA و حل مسئله                              رویدادهای استارت آپ ویکند

شرکت آبفا تهران

شرکت آبفا مشهد

 

                                                                                           ******

دوره بررسی اثرات دومینو در حوادث فرآیندی (Domino)

پالایشگاه سوم پارس جنوبی (بوردمن های اتاق کنترل فاز ۵-۴)

پالایشگاه پنجم پارس جنوبی (بهره برداری و ایمنی فاز ۱۰-۹) (مجازی)

پالایشگاه گاز بیدبلند یک

دوره بررسی اثرات دومینو در فاجعه نیروگاه فوکوشیما                    کارگاه در همایش ملی HSE  نفت و گاز (دانشگاه صنعت نفت آبادان)

دوره ﺑﺮرﺳﯽ اثرات دوﻣﯿﻨﻮ ﺣﻮادث در رﯾﮓ ﺣﻔﺎری BP                    ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی راه اﻧﺪاز ﺳﮑﻮﻫﺎی ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ (IOEC, POGC, NSK)

 

                                                                                                       ******

دوره الزامات HSE در آزمایشگاه ها و کارگاه ها

 دانشگاه رازی کرمانشاه (مجازی و برای کلیه مربیان و کارشناسان آزمایشگاه ها و کارگاه ها)

پارک علم و فن آوری دانشگاه صنعتی اصفهان

شرکت پلی اکریل اصفهان  (پرسنل آزمایشگاه)

شرکت داروسازی ابن ماسویه (پرسنل آزمایشگاه)

                                                                                                   ******

دوره اصول ایمنی در کار با مواد خطرناک شیمیایی (HAZMAT)

شرکت پتروشیمی بندر امام (سه دوره)

کارگاه در همایش ملی HSE  نفت و گاز (دانشگاه صنعت نفت آبادان)

پتروشیمی مهاباد (پرسنل و مدیریت آتش نشانی و ایمنی در عملیات تخلیه و بارگیری)

                                                                                                  ******

برگزاری جلسات ارزیابی ریسک در فاز راه اندازی  (HAZOP , HAZID)   

در پروژه هایی مانند راه اندازی سکوی فاز ۱۹، خطوط لوله زیر سطحی گاز و میعانات سکوی SPD2، راه اندازی میدان نفتی آذر و …برای شرکتهای تاسیسات دریایی، پتروپارس ایران، شرکت جهان پارس،POGC , PEDEC , SPGC

سوابق تدریس دانشگاهی

تدریس دروس مهندسی شیمی، مهندسی اکتشاف و استخراج، سینتیک، ترمودینامیک و … در دانشگاه های آزاد، پیام نور، پارک علم وفن آوری مرکزی، اراک و دانشگاه صنعتی اصفهان