سوابق تدریس

مدیریت ایمنی فرایند (PSM)                                            شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی،  SPGC، مدیران ارشد (مجازی)

مدیریت ایمنی فرایند (PSM)                                            شرکت نفت و گاز پارس،  POGC، مدیران ارشد (شرکت آفتاب ایمن پرتو)

مدیریت ایمنی فرایند  (PSM)                                           شرکت نفت و گاز پارس POGC  ، سرپرستان فنی (شرکت آفتاب ایمن پرتو)

مدیریت ایمنی فرایند  (PSM)                                           پالایشگاههای گازی فاز ۱۶-۱۵، ۲۲-۲۴ ، پرسنل راه اندازی و بهره برداری

مدیریت ایمنی فرایند  (PSM)                                           سکوهای گازی پارس جنوبی فازهای ۱۶، ۱۷، ۱۸، a,b,c  ۱۹، ۲۰ ، ۲۱

مدیریت ایمنی فرایند  (PSM)                                           کارشناسان PSM  صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (آفتاب ایمن پرتو)

مدیریت ایمنی فرایند (PSM)                                            پایانه های نفتی ماهشهر و بندر امام خمینی(BIK)

مدیریت ایمنی فرایند (PSM)                                            اداره بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی(ممیزی  PSM)

مدیریت ایمنی فرایند (PSM)                                            شرکت پالایش گاز ایلام

مدیریت ایمنی فرایند (PSM)                                            شرکت  پتروشیمی امیرکبیر (چندین دوره)

مدیریت ایمنی فرایند (PSM)                                            شرکت  پتروشیمی کردستان  (سه دوره)

مدیریت ایمنی فرایند (PSM)                                            شرکت  پتروشیمی تبریز (شرکت آریا ایمن تدبیر)

مدیریت ایمنی فرایند (PSM)                                            شرکت پتروشیمی اروند

مدیریت ایمنی فرایند (PSM)                                            شرکت پتروشیمی خوزستان

مدیریت ایمنی فرایند (PSM)                                            شرکت پتروشیمی غدیر (چندین دوره)

مدیریت ایمنی فرایند (PSM)                                            هلدینگ تاپیکو

مدیریت ایمنی فرایند (PSM)                                            دانشگاه سمنان، بهره برداری شرکت گاز سمنان و بازرسین اداره کار

مدیریت ایمنی فرایند (PSM)                                            شرکت  کنسانتره و گتدله سازی زرند (مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران)

مدیریت ایمنی فرایند (PSM)                                            شرکت تولیدی شیمیایی کلران سمنان

مدیریت ایمنی فرایند (PSM)                                            شرکت برق منطقه ای اصفهان

                                                                                                         ******

ایمنی در فاز راه اندازی و استارت آپ  (PSSR)                      مرکز آموزش  SPGC (پرسنل  HSE طرح های در حال راه اندازی پارس جنوبی)

ایمنی در فاز راه اندازی و استارت آپ  (PSSR)                      شرکت ملی پالایش و پخش (مدیران  HSE پالایشگاه های ایران)

ایمنی در فاز راه اندازی و استارت آپ  (PSSR)                      شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت

ایمنی در فاز راه اندازی و استارت آپ  (PSSR)                      شرکت مهندسی و توسعه خطوط لوله گاز

ایمنی در فاز راه اندازی و استارت آپ  (PSSR)                      شرکت سروک آذر(میدان نفت و گاز آذر ایلام)

ایمنی در فاز راه اندازی و استارت آپ  (PSSR)                      شرکت جهان پارس (میدان نفت و گاز آذر ایلام)

ایمنی در فاز راه اندازی و استارت آپ  (PSSR)                      شرکت نیلسان کیش، پرسنل راه اندازی و استارت آپ سکوهای گازی پارس جنوبی

ایمنی در فاز راه اندازی و استارت آپ  (PSSR)                      پتروشیمی بندر امام (بیش از ده دوره)

ایمنی در فازهای راه اندازی و تعمیرات  (PSSR)                    پتروشیمی امیر کبیر

ایمنی در فازهای راه اندازی و تعمیرات  (PSSR)                    پتروشیمی لردگان

ایمنی در فازهای راه اندازی و تعمیرات  (PSSR)                    شرکت پتروشیمی لردگان

ایمنی در فازهای راه اندازی و تعمیرات  (PSSR)                    شرکت پتروشیمی غدیر

ایمنی در فازهای راه اندازی و تعمیرات  (PSSR)                    دانشگاه صنعت نفت آبادان(گروه HSE)

ایمنی در فاز راه اندازی و استارت آپ  (PSSR)                      شرکت نفت و گاز غرب – میدان گازی تنگ بیجار

ایمنی در فاز راه اندازی و استارت آپ  (PSSR)                      میدان نفت و گاز آذر (شرکت سروک آذر و جهان پارس)- مهران

یمنی در فاز راه اندازی و استارت آپ  (PSSR)                       شرکت نفت و گاز غرب -میدان نفتی چشمه خوش

ایمنی در فاز راه اندازی و استارت آپ  (PSSR)                      شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی – میدان گازی پارسیان، تابناک

ایمنی در فاز راه اندازی و استارت آپ  (PSSR)                      شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی – میدان گازی نار و کنگان

ایمنی در فاز راه اندازی و استارت آپ  (PSSR)                      شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی – میدان گازی سرخون، بندرعباس

ایمنی در فاز راه اندازی و استارت آپ  (PSSR)                      شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی – میدان گازی آهار و دالان

ایمنی در فاز راه اندازی و استارت آپ  (PSSR)                      شرکت نفت و گاز شرق – میدان گازی سرخس و خانگیران

ایمنی در فاز راه اندازی و استارت آپ  (PSSR)                      سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی – عسلویه

ایمنی در تست های پرفشار راه اندازی  (PSSR)                    پرسنل راه انداز سکوهای گازی پارس جنوبی۱۶ ،۱۷، ،a,c  ۱۹ ، ۲۱،۲۰

                                                                                                         ******

 مدیریت تغییرات (MOC) در سیستم  HSE                        شرکت پتروشیمی اروند (۲ دوره)

 مدیریت تغییرات (MOC) در سیستم  HSE                        شرکت پتروشیمی پردیس (مجازی)

 مدیریت تغییرات (MOC) در سیستم  HSE                        مدیران  HSE شرکتهای پتروشیمی زیرمجموعه هلدینگ تاپیکو

 مدیریت تغییرات (MOC) در سیستم  HSE                        کارشناسان راه اندازی سکوهای گازی ۱۶، ۱۷، ۱۸، a,b,c  ۱۹، ۲۰ ، ۲۱

                                                                                                         ******

ایمنی در طراحی و مهندسی                                               شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت  (واحد طراحی و مهندسی)

کنترل فرایندهای بهره برداری                                             پتروشیمی پلیمر کرمانشاه (پرسنل پروسس و بهره برداری)

تجزیه و تحلیل سیستمهای ایمنی و لایه های حفاظتی             پتروشیمی مهاباد (پرسنل و مدیریت آتش نشانی و ایمنی)

ارزیابی کمی ریسک، مدلسازی پیامد                                    پتروشیمی زاگرس (شرکت راهبران پتروشیمی)

سیستم مجوز کار در فاز راه اندازی  (PTW-SIMOPS)          تیم های مختلف راه اندازی پالایشگاه فاز ۱۶-۱۵ و سکوهای گازی ۱۶، ۱۷، ۱۸، a,b,c  ۱۹، ۲۰ ، ۲۱

 ******

برگزاری دوره و کارگاه مدیریت بحران  در:

دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه صنعت نفت آبادان، همایش ملی رفتار شناسی حریق تهران، کنفرانس ملی مدیریت بحران در شریان های حیاتی تهران، همایش ملی HSE  نفت و گاز آبادان، سمینار ملی مهندسی ایمنی و سلامت کار تهران، همایش ملی لجستیک در آتش نشانی شیراز، …

سامانه فرماندهی حوادث نفت و گاز  (ICS-FEMA)               منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر

سامانه فرماندهی حوادث نفت و گاز(ICS-100)                     پتروشیمی امیرکبیر (پرسنل و مدیریت آتش نشانی)

سامانه فرماندهی حوادث نفت و گاز(ICS-200)                     پتروشیمی امیرکبیر (پرسنل و مدیریت آتش نشانی)

سامانه فرماندهی حوادث نفت و گاز(ICS-100)                     چندین کارگاه، برای پرسنل HSE & Fire  خشکی و فراساحل پارس جنوبی

 ******

طرح ریزی واکنش در شرایط اضطراری  (ERP)                     کارگاه در دانشگاه صنعت نفت آبادان

طرح ریزی واکنش در شرایط اضطراری  (ERP)                     نیروگاه حرارتی شهید رجایی قزوین

طرح ریزی واکنش در شرایط اضطراری (ERP)                      پرسنل فاز راه اندازی سکوهای گازی پارس جنوبی۱۷، a,c 19، ۲۱، ۲۰

طرح ریزی واکنش در شرایط اضطراری (ERP)                      پرسنل HSE پایانه نفتی بندر امام خمینی(BIK)

طرح ریزی واکنش در شرایط اضطراری (ERP)                      کارگاه در کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی

پدافند غیر عامل و مدیریت بحران (ERP)                             کارگاه در سمینار ملی مهندسی ایمنی و سلامت کار

 ******

تجزیه و تحلیل علل ریشه ای حوادث                                   کارگاه تخصصی در پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران- دانشگاه تهران، ۹۷

بررسی اثرات دومینو در حوادث فرآیندی (Domino)            پالایشگاه سوم پارس جنوبی (بوردمن های اتاق کنترل فاز ۵-۴)

بررسی اثرات دومینو در حوادث فرآیندی (Domino)            پالایشگاه پنجم پارس جنوبی (بهره برداری و ایمنی فاز ۱۰-۹) (مجازی)

تجزیه و تحلیل حوادث فرایندی (RCA)                              پتروشیمی امیرکبیر (پرسنل و مدیریت ایمنی و بحران)

تجزیه و تحلیل حوادث و یافتن علل ریشه ای (RCA)             شرکت آبفا تهران

تجزیه و تحلیل حوادث و یافتن علل ریشه ای (RCA)             شرکت آبفا مشهد

بررسی اثرات دومینو در فاجعه نیروگاه فوکوشیما                   کارگاه در همایش ملی HSE  نفت و گاز (دانشگاه صنعت نفت آبادان)

ﺑﺮرﺳﯽ اثرات دوﻣﯿﻨﻮ ﺣﻮادث در رﯾﮓ ﺣﻔﺎری BP                    ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی راه اﻧﺪاز ﺳﮑﻮﻫﺎی ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ (IOEC, POGC, NSK)

آنالیز حوادث فرایندی ناشی از عدم اجرای PSSR                  کنفرانس مدیریت دارایی ها (هتل اسپیناس پالاس تهران )

منتورشیپ کارگاه آموزش RCA و حل مسئله                        رویدادهای استارت آپ ویکند HSE

                                                                                                       ******

اصول ایمنی در عملیات تخلیه و بارگیری ( HAZMAT)           پتروشیمی مهاباد (پرسنل و مدیریت آتش نشانی و ایمنی)

اصول ایمنی در کار با مواد خطرناک شیمیایی (HAZMAT)      پتروشیمی بندر امام (سه دوره)

الزامات HSE در آزمایشگاه ها و کارگاه ها                              دانشگاه رازی کرمانشاه (مجازی)

الزامات HSE در آزمایشگاه (HAZLAB)                               پارک علم و فن آوری دانشگاه صنعتی اصفهان

الزامات HSE در آزمایشگاه ها و کارگاه ها                              شرکت پلی اکریل اصفهان  (پرسنل آزمایشگاه)

ایمنی کار با مواد خطرناک شیمیایی ( HAZMAT)                 کارگاه در همایش ملی HSE  نفت و گاز (دانشگاه صنعت نفت آبادان)

ایمنی گازهای خطرناک و سیستم تبریدی آمونیاکی                  شرکت پارس لین دنون (تولید کننده دنت)

 

برگزاری جلسات ارزیابی ریسک  فاز راه اندازی  (HAZOP , HAZID)   

در پروژه هایی مانند راه اندازی سکوی فاز ۱۹، خطوط لوله زیر سطحی گاز و میعانات سکوی SPD2، راه اندازی میدان نفتی آذر و …برای شرکتهای تاسیسات دریایی، پتروپارس ایران، شرکت جهان پارس،POGC , PEDEC , SPGC

سوابق تدریس دانشگاهی

تدریس دروس مهندسی شیمی، مهندسی اکتشاف و استخراج، سینتیک، ترمودینامیک و … در دانشگاه های آزاد، پیام نور، پارک علم وفن آوری مرکزی، اراک و دانشگاه صنعتی اصفهان