فایل مروری بر اصطلاحات راه اندازی پالایشگاه/پتروشیمی

دانلود فایل Overview to Oil & Gas Commissioning

این فایل، مرور و آشنایی با تعاریف و اصطلاحات فازهای پیش راه اندازی و راه اندازی پالایشگاه یا راه اندازی پتروشیمی و استارت آپ هر واحد صنعتی است که  دانستن برای همه کارشناسان فنی و HSE لازم است.

با احترام، علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند