مقاله مروری بر ایمنی پیش را ه اندازی، PSSR

دانلود فایل  PSSR

راهنمای مروری بر ایمنی پیش راه اندازی، نوشته جناب مهندس مانی عبدالله زاده راد، ریاست محترم ایمنی و آتش نشانی شرکت ملی نفت میباشد، که  بخاطر همخوانی با سایر مقالات تخصصی، در این بخش قرار داده شده است. با استفاده از این راهنمای جامع، اطمینان حاصل میشود که تمامی تأسیسات که قرار است در سرویس قرار گیرند، به طور کاملا ایمن و حفظ یکپارچگی راه اندازی میشوند.

همیشه در طرح های افزایش و توسعه تولید و یا پیش از راه اندازی واحدهای جدید، این نگرانی وجود دارد که آیا موردی خطرناک وحادثه ساز وجودارد که نادیده گرفته شده و کلا چه رویه ای بایستی اتخاذشود تا راه اندازی ایمن باشد.

ساده ترین تعریف از Pre Startup Safety Review ، بازنگری رسمی و چک نمودن نهایی یک واحد فرایندی قبل از راه اندازی است تا مدیریت یک سازمان از اینکه واحد آماده راه اندازی است اطمینان حاصل نماید.

در ایالات متحده ،اجرای PSSR برای کلیه تغییراتی که در فرایند و دستورالعمل ها صورت می پذیرد الزامی است و در بخش ۱۲ از مدیریت ایمنی فرایند (PSM) بر این نکته تاکید شده است. اجرای موثر PSSR درست مانند چک کردن چتر نجات قبل از پریدن است .

علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند