مقاله بررسی اثرات هماهنگی تیم های طراحی، خرید و ساخت با راه اندازی

دانلود فایل بررسی اثرات هماهنگی تیم های مختلف با راه اندازی

شاید یکی از مهمترین تجارب بدست آمده از مشاهده فعالیت های ساخت ۱۲ سکو در خشکی و راه اندازی این سکوها گازی در دریا این باشه که توجه به نیازمندی ها و هماهنگی های تیم راه اندازی در زمان طراحی و ساخت عرشه های پارس جنوبی،بسیار مهم و حیاتیست.

مهندس محمدجواد رمضانی، ضمن بررسی این نیازمندیها،به هماهنگیهای لازم، بین تیمهای طراحی، خرید، ساخت، نصب، مهندسی کارگاهی و در آخر تیم راه اندازی پرداخته و حاصل این تجربیات رو بصورت مقاله ارزشمند حاضر درآورده  که در مجله تخصصی اروند شماره ۶۱، چاپ شده و اینجا تقدیم شما شده. با تشکر از ایشون و تیم راه انداز حرفه ای و با تجربه شرکت نیلسان کیش.