نگاه اجمالی به فاز راه ‏اندازی پروژه

نگاهی اجمالی به فعالیتهای فاز راه ‏اندازی پروژه

یکی از مشکلاتی که در فاز راه ‏اندازی رخ می دهد داشتن تعریفهای مختلف در این فاز و مایل‏ استونهای آن است. خصوصا مبهم بودن مرز پیش ‏راه ‏اندازی و راه ‏اندازی ممکن است باعث بروز اختلافاتی در میان واحدهای شرکتها گردد. در تصویر زیر، فاز راه ‏اندازی پروژه و فازهای دقیقا قبل و بعد از آن به اجمال نمایش داده شده اند.

 

همانطور که دیده می‏شود معمولا در انتهای هر مایل ‏استون، مجوز رسمی (certificate) شروع فعالیتهای بعدی، از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‏گردد.

به طور عمده فعالیت‏های فاز پیش ‏راه ‏اندازی عبارتند از:

 • Conformity Checks
 • Static Tests, Hydro Tests

در ادامه فعالیت‏های عمده فاز راه ‏اندازی عبارتند از:

 • Energisation
 • Dynamic Tests, Operational Tests

و در انتها عمده فعالیت‏های استارت ‏آپ عبارتند از:

 • Feed-in, Troubleshoot
 • Performance Tests, i.e. Checking Guarantee Points
 • Successful continuous operation of plant, e.g. 48 hours unit-wise, 72 hours the whole plant

در انتهای استارت آپ، واحد فرآیندی به کارفرما تحویل داده می‏شود (Hand Over) که پیش زمینه ‏های آن عبارتند از:

 • Cleared Punch Lists (Minor nonconformities)
 • Rectified Defects (Major nonconformities)
 • Performance Tests
 • Final Documentation (including •Engineering Books • QC Books • Pre-commissioning Dossiers • Commissioning Dossiers)

 

همچنین در نمودار زیر فعالیتهای دیسیپلینهای مختلف در فازهای پیش ‏راه‏ اندازی، راه ‏اندازی و پیش ‏استارت ‏آپ ارائه گردیده است:

 

علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند