Ghasemi-Razi "چگونه فرهنگ ایمنی را تغییر دادیم" ************ در شماره جدید ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق شماره 36، مقاله ای هست به ... ادامه مطلب
دانلود مقاله Safety Culture حلقه مفقوده در زنجیره سیستم ها و  موانع ایمنی ، حرکت به سمت ایجاد و ارتقاء فرهنگ ... ادامه مطلب
دانلود PSM , OHSAS, HSE-MS مقاله "مطالعه تطبيقي الزامات PSM با الزامات OHSAS & HSE در یک پتروشیمی" در یکی از پتروشیمی ... ادامه مطلب
قابلیت اعتماد، تداوم تولید و قابلیت نگه داری یا  RAM Study بر مبنای استاندارد  IEC 61078 همچنانکه در سرفصل های دوره ... ادامه مطلب
PSM for Power Plant کاربرد مدل های مدیریت ایمنی فرایند در نیروگاه برق شرکت تولید و توزیع انرژی اسکاتلند یا SSE (Scottish ... ادامه مطلب
      RBPSM مدیریت ایمنی فرایند مبتنی بر ریسک در سال 2007 ، بخش خصـوصی "مركز ايمني فرايندهاي شيميايي آمریکـا" (CCPS) ، برمبنای ... ادامه مطلب
خواستگاه  مدیریت ایمنی فرایند  : در طي چندين سال، انتشار ناخواسته گازها و مايعات قابل اشتعال و واكنش شيميايي در ... ادامه مطلب
راهنماي  آشنايي با اجزاء مديريت ايمني فرآيند در صنعت پتروشیمی      (PSM)راهنماي آشنايي با اجزاء مديريت ايمني فرآيند علی رضایی ، مشاور ... ادامه مطلب
همزمان با نهادهای دولتی آمریکا نظیر  OSHA و EPA ، نهاد خصوصی ایمنی فرایند به نام CCPS  نیز مدل پیشنهادی ... ادامه مطلب
حوزه تکنولوژی: اطلاعات ايمني فرآيند داده هايي كه فرايند و خصوصيات شيميايي آن را تشريح كند، شامل اطلاعاتي در مورد خطرات مواد ... ادامه مطلب
اسرار تجاری: اسرار تجاری:   کارفرما باید تمام اطلاعات لازم و ضروری را، بدون در نظر گرفتن اسرار تجاری، برای مطابقت با این ... ادامه مطلب
زندگی با شور و شتاب در حرکت است….  در یکی از مجتمع های صنعتی کشورمان، همه پرسنل، خوشحال از کارانه ... ادامه مطلب
مميزي: سيستم مديريت ايمني فرآيند و برنامه‌هاي مربوط به آن بايد حداقل هر سه سال يكبار مورد مميزي قرار گيرد. در ... ادامه مطلب
لازم است حوادثي كه باعث انتشار مواد شيميايي خطرناك شده‌اند يا مي‌توانستند منجر به آن شوند، مورد بررسي دقيق قرار ... ادامه مطلب
مروری بر ایمنی پیش راه اندازی: ابراری در دست کارفرماست که باید برای تأسیسات جدید یا تغییر یافته ( به میزانی ... ادامه مطلب
مدیریت تغییرات: دستورالعمل‌هاي كتبي در رابطه با چگونگي تغيير تجهیزات فرآيندی (به غير از تعویض آنها) و مديريت لازم بر آنها، ... ادامه مطلب
سیستم مجوز کار: برای زمانیست که قرار باشد در حین فرآيند و يا در نزديكي آن عمليات گرم صورت گيرد. مجوز ... ادامه مطلب
يكپارچگي مكانيكي   یا  Mechanical Integrity : دستورالعمل‌هاي كتبي است که بایستی تدوين و به اجرا گذاشته شوند تا يكپارچگي مكانيكي ... ادامه مطلب
لازم است كه عملكرد ايمني پيمانكاران و برنامه‌هاي آنها مورد ارزيابي دقيق قرار گيرد. پيمانكاران بايد افراد خود را آموزش ... ادامه مطلب
كليه كاركناني كه با مواد شيميايي خطرناك در ارتباط هستند بايد آموزش‌هاي لازم را در زمينه خطرات مواد و فرآيندهاي ... ادامه مطلب
کارفرما با ید جهت انجام ایمن فعالیت ها، آیین نامه های عملیاتی مکتوب که حاوی دستورالعمل های روشنی می باشد ... ادامه مطلب
تجزيه و و تحليل خطرات فرآيند: مهمترين كار در برنامه مديريت ايمني فرآيند است که به آنالیز خطرات فرآيندی میپردازد (PHA). ... ادامه مطلب
لازم است تا اطلاعات مربوط به مواد شيميايي فرآيند، تكنولوژي فرآيند و همچنين تجهيزات فرآيند به‌صورتي مكتوب فراهم گردد. اينگونه ... ادامه مطلب
مشاركت كاركنان كارفرمايان بايد برنامه عملياتي مشاركت كاركنان در برنامه مديريت ايمني فرآيند را تهيه نمايند و با كاركنان و نمايندگان ... ادامه مطلب
همزمان با رشد جریان انقلاب صنعتی، علوم فنی و مهندسی نیز، رشد و تغییرات گسترده ای کرد، چراکه هر روز ... ادامه مطلب