سمینار "رهبری و مهندسی عوامل انسانی در فرماندهی حوادث" Leadership in  ICS (Incident Command System) Leadership &  Human Factor Engineering in Logistic ... ادامه مطلب
نگاهی به سامانه فرماندهی حادثه در کشورهای انگلیس، آمریکا و کانادا سامانه فرماندهی حادثه به وسیله «مرکز عملیات شرایط اضطراری» حمایت ... ادامه مطلب
سامانه فرماندهی حادثه، مجموعه‌ای اصولی متشکل از افراد متخصص و سازمان‌های مربوطه است که طبق تعریف مدیریت فدرال بزرگراه ایالات ... ادامه مطلب
اصول  ICS (1) استفاده از مفاهیم و عبارات مشترک(زبان مشترک) (2) گسترش برحسب نیاز ( 3) انعطاف پذیری سازمانی(ساختار قابل کنترل) (4) سیستم ارتباطی ... ادامه مطلب
ارکان ICS عبارتند از: فرمانده حادثه پرسنل فرماندهی پرسنل ارشد 1- فرمانده حادثه ·        مسئولیت کلان مدیریت حادثه را بر عهده دارد. ·        بطور کامل می ... ادامه مطلب
سامانه فرماندهی حادثهy سیستمی برای مدیریت و سازماندهی حوادث اضطراری بر پایه تجارب کاری موفق با تجربه ای بیش از30 ... ادامه مطلب
در سال1970 آتش سوزی شدیدی در جنگل های کالیفرنیا به وقوع پیوست که در این آتش سوزی عظیم، بیش از ... ادامه مطلب
آموزش فرماندهی عملیات آتش نشانی یک عملیات آتش نشانی موثر نیازمند یک مرکزیت فرماندهی است چنانچه فرماندهی وجود نداشته باشد و ... ادامه مطلب